Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

Regulament propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative