Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 9 din 31.01.2023 cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti