Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 9 din 29.03.2022 cu privire la aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv Oltul Ionesti pentru anul calendaristic 2022