Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 6 din 31.01.2023 cu privire la aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv ,,Oltul Ionesti'' pentru anul 2023