Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 53 din 23.12.2021 cu privire la atribuirea in folosinta, cu titlu gratuit, catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ,,TRANSGAZ’’ S.A. Medias a terenului in suprafata de 4