Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 52 din 23.12.2021 cu privire la incheierea unui contract de prestari servicii de colectare selectiva, transport, stocare temporara si valorificare a deseurilor