Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 46 din 7.12.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare