Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 46 din 29.09.2023 cu privire la aderarea si participarea in calitate de membru cu dreptui depline a comunei Ionesti, judetul Valcea la Asociatia Grupul de Actiune Locala ,,Tinutul Vinului,,