Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 44 din 03.11.2021 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti