Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 41 din 03.11.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 6795 din 21.11.2016 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Clinica Sante S.R.L.