Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 4 din 31.01.2023 cu privire la stabilirea numarului de asistenti pestonali si indemnizatii acordate persoanelor cu andicap pentru anul 2023