Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 39 din 03.11.2021 cu privire la probarea depunerii cererii de finantare pentru obiectivul de investitii „Modernizare DC 103A, comuna Ionesti, judetul Valcea” si a devizului general