Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 36 din 2022 cu privire la adoptare masuri pentru asigurarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare in comuna Ionesti (1)