Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 33 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat ai obiectivului de investitii „Modernizare DC 103A, comuna Ionesti