Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 31 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea devizului general al obiectivului de investitii „Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in com Ionesti