Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 30 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in com Ionesti