Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 3 din 31.01.2023 cu privire la organizarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul comunei Ionesti