Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 18 din 28.02.2023 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti