Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 14 din 29.03.2022 cu privire la aprobarea raportului anual privind situatia gestionarii bunurilor care apartin domeniului public si privat al Comunei Ionesti pe anul 2021