Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 13 din 29.03.2022 cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti, judetul Valcea si aprobarea organigramei si a statului de functii