Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 12 din 29.03.2022 cu privire la aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General (PUG) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al Comunei Ionesti