Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 11 din 29.03.2022 cu privire la aprobarea concesiunii spatiului in suprafata de 18,3 mp si a cotelor indivize a spatiilor comune din dispensarul uman Ionesti