Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 3 din 2021 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului