Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 15 din 2021 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 628.01.2021 privind modificare organigrama si stat de functii