Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

Politici

Vremea

Hotărâri 2021

 

HCL nr. 1 din 2021 cu privire la aprobare plan actiuni si lucrari de interes local

HCL nr. 2 din 2021 cu privire la stabilirea numarului de asistenti personali si indemnizatii acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2021

HCL nr. 3 din 2021 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

HCL nr. 4 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 5 din 2021 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta juridica, consultanta, consiliere si reprezentare juridica

HCL nr. 6 din 2021 cu privire la modificare organigrama si stat de functii

HCL nr. 7 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 8 din 2021 cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022

HCL nr. 9 din 2021 cu privire la desfiintare imobil ,,Gradinita” in suprafata de 204 mp

HCL nr. 10 din 2021 cu privire la utilizare excedent bugetar

HCL nr. 11 din 2021 cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

HCL nr. 12 din 2021 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti

HCL nr. 13 din 2021 cu privire la aprobarea regulamentului de functionare a Consiliului Local Ionesti

HCL nr. 14 din 2021 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

HCL nr. 15 din 2021 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 628.01.2021 privind modificare organigrama si stat de functii

HCL nr. 16 din 2021 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2021 si lista de investitii pe anul 2021

HCL nr. 17 din 2021 cu privire la stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2022

HCL nr. 18 din 2021 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii

HCL nr. 19 din 2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 20 din 2021 cu privire la anulare obligatii fiscale

HCL nr. 21 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 22 din 2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 23 din 2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 24 din 2021 cu privire la rectificarea bugetului loacal pe anul 2021

HCL nr. 25 din 2021 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului II al anului 2021

HCL nr. 26 din 08.09.2021 cu privire la alegere preşedinte de şedinţă

HCL nr. 27 din 08.09.2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 28 din 08.09.2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 29 din 08.09.2021 cu privire la acceptare donatie teren arabil intravilan in suprafata de 402 mp

HCL nr. 30 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in com Ionesti

HCL nr. 31 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea devizului general al obiectivului de investitii „Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in com Ionesti

HCL nr. 32 din 04.10.2021 cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administratiei prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.

HCL nr. 33 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat ai obiectivului de investitii „Modernizare DC 103A, comuna Ionesti

HCL nr. 34 din 04.10.2021 cu privire la acordare ajutor de urgenta

HCL nr. 35 din 04.10.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 5629 din 17.12.2004 incheiat intre comuna Ionesti si C.M.I. Dr. Mirea Viorica

HCL nr. 36 din 04.10.2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 37 din 04.10.2021 cu privire la achizitionare autoutilitara

HCL nr. 38 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

HCL nr. 39 din 03.11.2021 cu privire la probarea depunerii cererii de finantare pentru obiectivul de investitii „Modernizare DC 103A, comuna Ionesti, judetul Valcea” si a devizului general

HCL nr. 40 din 03.11.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 6149 din 6.11.2018 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Medicus Viatrix S.R.L

HCL nr. 41 din 03.11.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 6795 din 21.11.2016 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Clinica Sante S.R.L.

HCL nr. 42 din 03.11.2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 43 din 03.11.2021 cu privire la achizitionare autoturism

HCL nr. 44 din 03.11.2021 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti

HCL nr. 45 din 03.11.2021 cu privire la alegere presedinte sedinta

Hotărâri 2021

HCL nr. 1 din 2021 cu privire la aprobare plan actiuni si lucrari de interes local

HCL nr. 2 din 2021 cu privire la stabilirea numarului de asistenti personali si indemnizatii acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2021

HCL nr. 3 din 2021 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

HCL nr. 4 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 5 din 2021 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta juridica, consultanta, consiliere si reprezentare juridica

HCL nr. 6 din 2021 cu privire la modificare organigrama si stat de functii

HCL nr. 7 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 8 din 2021 cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022

HCL nr. 9 din 2021 cu privire la desfiintare imobil ,,Gradinita” in suprafata de 204 mp

HCL nr. 10 din 2021 cu privire la utilizare excedent bugetar

HCL nr. 11 din 2021 cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

HCL nr. 12 din 2021 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti

HCL nr. 13 din 2021 cu privire la aprobarea regulamentului de functionare a Consiliului Local Ionesti

HCL nr. 14 din 2021 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

HCL nr. 15 din 2021 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 628.01.2021 privind modificare organigrama si stat de functii

HCL nr. 16 din 2021 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2021 si lista de investitii pe anul 2021

HCL nr. 17 din 2021 cu privire la stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2022

HCL nr. 18 din 2021 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii

HCL nr. 19 din 2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 20 din 2021 cu privire la anulare obligatii fiscale

HCL nr. 21 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 22 din 2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 23 din 2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 24 din 2021 cu privire la rectificarea bugetului loacal pe anul 2021

HCL nr. 25 din 2021 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului II al anului 2021

HCL nr. 26 din 08.09.2021 cu privire la alegere preşedinte de şedinţă

HCL nr. 27 din 08.09.2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 28 din 08.09.2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 29 din 08.09.2021 cu privire la acceptare donatie teren arabil intravilan in suprafata de 402 mp

HCL nr. 30 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in com Ionesti

HCL nr. 31 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea devizului general al obiectivului de investitii „Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in com Ionesti

HCL nr. 32 din 04.10.2021 cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administratiei prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.

HCL nr. 33 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat ai obiectivului de investitii „Modernizare DC 103A, comuna Ionesti

HCL nr. 34 din 04.10.2021 cu privire la acordare ajutor de urgenta

HCL nr. 35 din 04.10.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 5629 din 17.12.2004 incheiat intre comuna Ionesti si C.M.I. Dr. Mirea Viorica

HCL nr. 36 din 04.10.2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 37 din 04.10.2021 cu privire la achizitionare autoutilitara

HCL nr. 38 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

HCL nr. 39 din 03.11.2021 cu privire la probarea depunerii cererii de finantare pentru obiectivul de investitii „Modernizare DC 103A, comuna Ionesti, judetul Valcea” si a devizului general

HCL nr. 40 din 03.11.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 6149 din 6.11.2018 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Medicus Viatrix S.R.L

HCL nr. 41 din 03.11.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 6795 din 21.11.2016 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Clinica Sante S.R.L.

HCL nr. 42 din 03.11.2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 43 din 03.11.2021 cu privire la achizitionare autoturism

HCL nr. 44 din 03.11.2021 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti

HCL nr. 45 din 03.11.2021 cu privire la alegere presedinte sedinta

Politici

Vremea