Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

Politici

Vremea

Hotărâri 2021

 

HCL nr. 1 din 2021 cu privire la aprobare plan actiuni si lucrari de interes local

HCL nr. 2 din 2021 cu privire la stabilirea numarului de asistenti personali si indemnizatii acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2021

HCL nr. 3 din 2021 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

HCL nr. 4 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 5 din 2021 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta juridica, consultanta, consiliere si reprezentare juridica

HCL nr. 6 din 2021 cu privire la modificare organigrama si stat de functii

HCL nr. 7 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 8 din 2021 cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022

HCL nr. 9 din 2021 cu privire la desfiintare imobil ,,Gradinita” in suprafata de 204 mp

HCL nr. 10 din 2021 cu privire la utilizare excedent bugetar

HCL nr. 11 din 2021 cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

HCL nr. 12 din 2021 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti

HCL nr. 13 din 2021 cu privire la aprobarea regulamentului de functionare a Consiliului Local Ionesti

HCL nr. 14 din 2021 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

HCL nr. 15 din 2021 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 628.01.2021 privind modificare organigrama si stat de functii

HCL nr. 16 din 2021 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2021 si lista de investitii pe anul 2021

HCL nr. 17 din 2021 cu privire la stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2022

HCL nr. 18 din 2021 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii

HCL nr. 19 din 2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 20 din 2021 cu privire la anulare obligatii fiscale

HCL nr. 21 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 22 din 2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 23 din 2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 24 din 2021 cu privire la rectificarea bugetului loacal pe anul 2021

HCL nr. 25 din 2021 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului II al anului 2021

Hotărâri 2021

 

HCL nr. 1 din 2021 cu privire la aprobare plan actiuni si lucrari de interes local

HCL nr. 2 din 2021 cu privire la stabilirea numarului de asistenti personali si indemnizatii acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2021

HCL nr. 3 din 2021 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

HCL nr. 4 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 5 din 2021 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta juridica, consultanta, consiliere si reprezentare juridica

HCL nr. 6 din 2021 cu privire la modificare organigrama si stat de functii

HCL nr. 7 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 8 din 2021 cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022

HCL nr. 9 din 2021 cu privire la desfiintare imobil ,,Gradinita” in suprafata de 204 mp

HCL nr. 10 din 2021 cu privire la utilizare excedent bugetar

HCL nr. 11 din 2021 cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

HCL nr. 12 din 2021 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti

HCL nr. 13 din 2021 cu privire la aprobarea regulamentului de functionare a Consiliului Local Ionesti

HCL nr. 14 din 2021 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

HCL nr. 15 din 2021 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 628.01.2021 privind modificare organigrama si stat de functii

HCL nr. 16 din 2021 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2021 si lista de investitii pe anul 2021

HCL nr. 17 din 2021 cu privire la stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2022

HCL nr. 18 din 2021 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii

HCL nr. 19 din 2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 20 din 2021 cu privire la anulare obligatii fiscale

HCL nr. 21 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 22 din 2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 23 din 2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 24 din 2021 cu privire la rectificarea bugetului loacal pe anul 2021

HCL nr. 25 din 2021 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului II al anului 2021

Politici

Vremea