Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 6 cu privire la aprobarea contributiei Comunei Ionesti pentru sustinerea si functionarea compartimentului de audit public intern si cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R.