Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 57 cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei IOnesti