Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 53 cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritoriala a comunei Ionesti, judetul Valcea si aprobarea documentatiei de atribuire