Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 46 cu privire la prelungirea contractului de concesiune. nr. 6795 din 21.11.2016 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Clinica Sante S.R.L.