Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 44 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 6149 din 6.11.2018 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Medicus Viatrix S.R.L.