Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 43 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in comuna Ionesti