Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 40 cu privire la aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in UAT Ionesti