Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 35 cu privire la initierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica a distributiei a gazelor naturale in comuna Ionesti, judetul Valcea