Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 33 cu privire la regulamentul de aprobare si functionare al compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Ionesti, judetul Valcea