Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 28 cu privire la aprobarea prelungirii contractului nr. 7038 din 21.11.2019 incheiat intre UAT Ionesti si S.C. Braicata S.R.L.