Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 26 cu privire la aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative