Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 19 cu privire la aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare