Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 18 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate menajere din comuna Ionesti, judetul Valcea