Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 17 cu privire la aprobare PUZ schimbare categorie de folosinta pentru amenajare iza piscicol si imprejmuire teren S.C. REMSERVICE S.R.L.