Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 15 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 699 din 12.02.2020 incheiat intre comuna Ionesti si CAR IFN Rm. Valcea