Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 14 cu privire la stabilirea salariior de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti