Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 1 cu privire la acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2019 din excedentul bugetar rezultat in anii anteriori