Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL-7-din-8.03.2017-darea-in-administrare-a-bunurilor-imobile-constructii-si-terenuri-apartinind-domeniului-public-al-comunei-Scolii-Gimnaziale-Ionesti