Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL-15-din-8.03.2017-aprobarea-incheiere-tranzactie-in-vederea-stingerii-în-mod-amiabil-a-litigiilor-dintre-comuna-Ionesti-si-Consiliul-local-respectiv-SC-ORSA-ASFALT