Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

Politici

Vremea

Hotarari 2017

HCL-1-din-31.01.2017-privind-acoperirea-definitiva-a-deficitului-sectiunii-de-dezvoltare-la-sfarsitul-exercitiului-bugetar-al-anului-2016

HCL-2-din-31.01.2017-privind-aprobare-plan-actiuni-si-lucrari

HCL-3-din-31.01.2017-stabilirea-numarului-de-asistenti-personali-si-indemnizatii-acordate-persoanelor-cu-handicap-pentru-anul-2017

HCL-4-din-31.01.2017-privind-aprobarea-executiei-bugetare-aferente-trimestrului-IV-a-anului-2016

HCL-5-din-31.01.2017-alegere-presedinte-sedinta

HCL-6-din-8.03.2017-aprobare-retea-scolara-2017-2018

HCL-7-din-8.03.2017-darea-in-administrare-a-bunurilor-imobile-constructii-si-terenuri-apartinind-domeniului-public-al-comunei-Scolii-Gimnaziale-Ionesti

HCL-8-din-8.03.2017-actualizarea-indicatorilor-tehnico-economici-aferenti-obiectivului-de-investitii-„Modernizare-drum-exploatare-agricol-DE-20-în-comuna-Ioneşti-judeţul-Vâ

HCL-9-din-8.03.2017-indicatori-tehnico-economicii-SF-apa-canal-1.02.2017

HCL-10-din-8.03.2017-indicatori-tehnico-economicii-SF-extindere-apa-canal-actualizare-TVA

HCL-11-din-8.03.2017-aprobare-indicatori-tehnico-economicii-SF-DC-103-A

HCL-12-din-8.03.2017-privind-strategia-de-achizitii-2017

HCL-13-din-8.03.2017-indicatori-tehnico-economicii-SF-strazi

HCL-14-din-8.03.2017-modificare-anexa-HCL-DE-20

HCL-15-din-8.03.2017-aprobarea-incheiere-tranzactie-in-vederea-stingerii-în-mod-amiabil-a-litigiilor-dintre-comuna-Ionesti-si-Consiliul-local-respectiv-SC-ORSA-ASFALT

HCL-16-din-8.03.2017-privind-aprobare-indicatori-tehnico-economicii-SF-strazi-iluminat

HCL-17-din-8.03.2017-indicatori-tehnico-economicii-Camin-Cultural

HCL-18-din-2.04-2017-aprobare-raport-gestionare-bunuri

HCL-19-din-02.04.2017-aprobare-buget-local2017

HCL-20-din-2.04-2017-asociere-ADI-Apa-Valcea

HCL-21-din-2.04.2017-aprobare-program-anual-achizitii

HCL-22-din-2.04.2017-aprobarea-delegarii-gestiunii-serviciului-public-de-salubrizare-a-Comunei-Ionesti

HCL-23-din-16.05.2017-privind-alegere-presedinte-sedinta

HCL-24-din-16.05.2017-achizitionare-servicii-sportive

HCL-25-din-16.05.2017-infiintare-ASOCIATIE-CLUB-SPORTIV

HCL-26-din-16.05.2017-strategia-de-servicii-sociale-2017-2020

HCL-27-din-16.05.2017-acordare-ajutor-de-urgenta

HCL-29-din-16.05.2017-rectificare-buget-2017

HCL-30-din-16.05.2017-achizitionare-bunuri-si-servicii

HCL-31-din-16.05.2017-privind-aprobarea-executiei-bugetare-aferente-trimestrului-I-a-anului-2017

HCL-32-din-16.05.2017-aprobarea-nomenclatorului-stradal-al-comunei-Ionesti

HCL-33-din-16.05.2017-privind-modificarea-si-completarea-domeniului-public-al-comunei-Ionesti

HCL-34-din-18.07.2017-modificarea-punctului-3-al-anexei-1-a-Hotararii-Consiliului-Local-nr-142017

HCL-nr-35-din-18.07.2017-achizitionare-bunuri-si-servicii

HCL-36-din-18.07.2017-rectificarea-bugetului-local-pe-anul-2017

HCL-nr-37-din-18.07.2017-privind-executia-bugetara-pe-anul-2016

HCL-38-din-18.07.2017-revocarea-Hotararii-Consiliului-Local-nr.-3216.05.2017

HCL-39-din-31.07.2017-aprobarea-finantarii-cheltuielilor-neeligibile

HCL-40-din-31.07.2017-aprobare-indicatori-tehnico-economici

HCL-41-din-31.07.2017-aprobare-indicatori-tehnico-economici-aferenti-Studiului-de-Fezabilitate

HCL-42-din-31.07.2017-achizitionare-lucrari

HCL-44-din-31.07.2017-aprobarea-indemnizatiei-lunare-de-care-beneficiaza-consilierii-locali

HCL-45-din-31.07.2017-aprobarea-executiei-bugetare-aferente-trimestrului-II-a-anului-2017

HCL-47-din-04.09.2017-rectificarea-bugetului-local-pe-anul-2017

HCL-48-din-04.09.2017-aprobarea-Nomenclatorului-stradal-al-comunei-Ioneşti

HCL-49-din-04.09.2017-acordare-titlului-de-cetăţean-de-onoare’’-a-comunei-IONESTI

HCL-50-din-23.10.2017-modificarea-anexei-1-a-Hotararii-Consiliului-Local-nr-132017

HCL-51-din-23.10.2017-achizitionare-bunuri-si-servicii

HCL-52-din-23.10.2017-rectificarea-bugetului-local-pe-anul-2017

HCL-53-din-23.10.2017-aprobarea-executiei-bugetare-aferente-trimestrului-III-al-anului-2017

HCL-54-din-23.10.2017-vanzare-bunuri

HCL-55-din-23.10.2017-aprobare-organigrama-si-stat-de-functii

HCL-56-din-23.10.2017-privind-insusirea-variantei-finale-a-proiectului-de-stema-a-comunei-Ionesti

HCL-58-din-17.11.2017-rectificarea-bugetului-local-pe-anul-2017

HCL-59-din-17.11.2017-aprobarea-planului-de-ocupare-a-functiilor-publice

HCL-60-din-17.11.2017-alegere-preşedinte-de-şedinţă

HCL-61-din-21.12.2017-rectificarea-bugetului-local-pe-anul-2017

HCL-62-din-21.12.2017-aprobarea-Strategiei-anuale-de-achizitii-publice-a-comunei-Ionesti-pentru-anul-2018

HCL-63-din-21.12.2017-stabilire-impozite-şi-taxe-locale-pentru-anul-2018

HCL-64-din-21.12.2017-modificarea-si-completarea-hotararii-consiliului-local-nr.-10-din-28.07.2016

HCL-65-din-21.12.2017-prelungirea-contractului-de-prestari-servicii-nr.-2251-din-24.04.2017

HCL-66-din-21.12.2017-prelungirea-contractului-de-inchiriere-nr.-1819-din-18.03.2016

Hotarari 2017

HCL-1-din-31.01.2017-privind-acoperirea-definitiva-a-deficitului-sectiunii-de-dezvoltare-la-sfarsitul-exercitiului-bugetar-al-anului-2016

HCL-2-din-31.01.2017-privind-aprobare-plan-actiuni-si-lucrari

HCL-3-din-31.01.2017-stabilirea-numarului-de-asistenti-personali-si-indemnizatii-acordate-persoanelor-cu-handicap-pentru-anul-2017

HCL-4-din-31.01.2017-privind-aprobarea-executiei-bugetare-aferente-trimestrului-IV-a-anului-2016

HCL-5-din-31.01.2017-alegere-presedinte-sedinta

HCL-6-din-8.03.2017-aprobare-retea-scolara-2017-2018

HCL-7-din-8.03.2017-darea-in-administrare-a-bunurilor-imobile-constructii-si-terenuri-apartinind-domeniului-public-al-comunei-Scolii-Gimnaziale-Ionesti

HCL-8-din-8.03.2017-actualizarea-indicatorilor-tehnico-economici-aferenti-obiectivului-de-investitii-„Modernizare-drum-exploatare-agricol-DE-20-în-comuna-Ioneşti-judeţul-Vâ

HCL-9-din-8.03.2017-indicatori-tehnico-economicii-SF-apa-canal-1.02.2017

HCL-10-din-8.03.2017-indicatori-tehnico-economicii-SF-extindere-apa-canal-actualizare-TVA

HCL-11-din-8.03.2017-aprobare-indicatori-tehnico-economicii-SF-DC-103-A

HCL-12-din-8.03.2017-privind-strategia-de-achizitii-2017

HCL-13-din-8.03.2017-indicatori-tehnico-economicii-SF-strazi

HCL-14-din-8.03.2017-modificare-anexa-HCL-DE-20

HCL-15-din-8.03.2017-aprobarea-incheiere-tranzactie-in-vederea-stingerii-în-mod-amiabil-a-litigiilor-dintre-comuna-Ionesti-si-Consiliul-local-respectiv-SC-ORSA-ASFALT

HCL-16-din-8.03.2017-privind-aprobare-indicatori-tehnico-economicii-SF-strazi-iluminat

HCL-17-din-8.03.2017-indicatori-tehnico-economicii-Camin-Cultural

HCL-18-din-2.04-2017-aprobare-raport-gestionare-bunuri

HCL-19-din-02.04.2017-aprobare-buget-local2017

HCL-20-din-2.04-2017-asociere-ADI-Apa-Valcea

HCL-21-din-2.04.2017-aprobare-program-anual-achizitii

HCL-22-din-2.04.2017-aprobarea-delegarii-gestiunii-serviciului-public-de-salubrizare-a-Comunei-Ionesti

HCL-23-din-16.05.2017-privind-alegere-presedinte-sedinta

HCL-24-din-16.05.2017-achizitionare-servicii-sportive

HCL-25-din-16.05.2017-infiintare-ASOCIATIE-CLUB-SPORTIV

HCL-26-din-16.05.2017-strategia-de-servicii-sociale-2017-2020

HCL-27-din-16.05.2017-acordare-ajutor-de-urgenta

HCL-29-din-16.05.2017-rectificare-buget-2017

HCL-30-din-16.05.2017-achizitionare-bunuri-si-servicii

HCL-31-din-16.05.2017-privind-aprobarea-executiei-bugetare-aferente-trimestrului-I-a-anului-2017

HCL-32-din-16.05.2017-aprobarea-nomenclatorului-stradal-al-comunei-Ionesti

HCL-33-din-16.05.2017-privind-modificarea-si-completarea-domeniului-public-al-comunei-Ionesti

HCL-34-din-18.07.2017-modificarea-punctului-3-al-anexei-1-a-Hotararii-Consiliului-Local-nr-142017

HCL-nr-35-din-18.07.2017-achizitionare-bunuri-si-servicii

HCL-36-din-18.07.2017-rectificarea-bugetului-local-pe-anul-2017

HCL-nr-37-din-18.07.2017-privind-executia-bugetara-pe-anul-2016

HCL-38-din-18.07.2017-revocarea-Hotararii-Consiliului-Local-nr.-3216.05.2017

HCL-39-din-31.07.2017-aprobarea-finantarii-cheltuielilor-neeligibile

HCL-40-din-31.07.2017-aprobare-indicatori-tehnico-economici

HCL-41-din-31.07.2017-aprobare-indicatori-tehnico-economici-aferenti-Studiului-de-Fezabilitate

HCL-42-din-31.07.2017-achizitionare-lucrari

HCL-44-din-31.07.2017-aprobarea-indemnizatiei-lunare-de-care-beneficiaza-consilierii-locali

HCL-45-din-31.07.2017-aprobarea-executiei-bugetare-aferente-trimestrului-II-a-anului-2017

HCL-47-din-04.09.2017-rectificarea-bugetului-local-pe-anul-2017

HCL-48-din-04.09.2017-aprobarea-Nomenclatorului-stradal-al-comunei-Ioneşti

HCL-49-din-04.09.2017-acordare-titlului-de-cetăţean-de-onoare’’-a-comunei-IONESTI

HCL-50-din-23.10.2017-modificarea-anexei-1-a-Hotararii-Consiliului-Local-nr-132017

HCL-51-din-23.10.2017-achizitionare-bunuri-si-servicii

HCL-52-din-23.10.2017-rectificarea-bugetului-local-pe-anul-2017

HCL-53-din-23.10.2017-aprobarea-executiei-bugetare-aferente-trimestrului-III-al-anului-2017

HCL-54-din-23.10.2017-vanzare-bunuri

HCL-55-din-23.10.2017-aprobare-organigrama-si-stat-de-functii

HCL-56-din-23.10.2017-privind-insusirea-variantei-finale-a-proiectului-de-stema-a-comunei-Ionesti

HCL-58-din-17.11.2017-rectificarea-bugetului-local-pe-anul-2017

HCL-59-din-17.11.2017-aprobarea-planului-de-ocupare-a-functiilor-publice

HCL-60-din-17.11.2017-alegere-preşedinte-de-şedinţă

HCL-61-din-21.12.2017-rectificarea-bugetului-local-pe-anul-2017

HCL-62-din-21.12.2017-aprobarea-Strategiei-anuale-de-achizitii-publice-a-comunei-Ionesti-pentru-anul-2018

HCL-63-din-21.12.2017-stabilire-impozite-şi-taxe-locale-pentru-anul-2018

HCL-64-din-21.12.2017-modificarea-si-completarea-hotararii-consiliului-local-nr.-10-din-28.07.2016

HCL-65-din-21.12.2017-prelungirea-contractului-de-prestari-servicii-nr.-2251-din-24.04.2017

HCL-66-din-21.12.2017-prelungirea-contractului-de-inchiriere-nr.-1819-din-18.03.2016

Politici

Vremea