Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 38 din 26.06.2023 cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 3 din 31 Ianuarie 2023 cu privire la organizarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul comunei Ionesti