Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 33 din 26.06.2023 cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii a indicatorilor tehnico economici actualizati si a devizului general pentru obiectivul de investitii Modernizare DC 103A, L= 1080m