Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 59 din 13.12.2023 cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti, judetul Valcea si aprobarea organigramei si a statului de functii