Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 58 din 13.12.2023 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 6795 din 21.11.2016 incheiat intre comuna Ionesri si S.C. Clinica Sante S.R.L.