Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 39 din 31.07.2023 cu privire la aprobare taxe si tarife utilizate de operatorul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Ionesti